Yoga am Stuhl

Montag


M. Theresia Siedlung 

Beginn am 31.8.2020

Yoga am Stuhl

Montag 16.15 - 17.15 Uhr

Kurt Schedler Zentrum

10 Einheiten

100 Euro